Rekenkamer

Over de Gemeente Rhenen

De gemeente Rhenen is een gemeente met ruim 20.000 inwoners, gelegen aan de Rijn en op de Utrechtse Heuvelrug. De gemeente maakt deel uit van de regio Food Valley, een samenwerkingsverband van 8 gemeenten in de Gelderse Vallei, waarmee intensief wordt samengewerkt. De stad Rhenen vormt het hart van de gemeente. Rhenen is ambitieus, volop in beweging  en is trots op de sociale samenhang, het prettige woonklimaat en het rijke historische verleden. De schaalgrootte van Rhenen is ideaal om te investeren in de kracht van de samenleving en oog te hebben voor de menselijke maat.

In verband met het vertrek van één van de leden zoekt de gemeenteraad van Rhenen

 

een lid voor de rekenkamer

 

Wat ga je doen als lid van de rekenkamer?

Als lid van de rekenkamer Rhenen ben je intensief betrokken bij de uitvoering van de onderzoeksagenda van de rekenkamer. Je bereidt onderzoeken van de rekenkamer voor door het opstellen van startdocumenten met de onderzoeksvragen en mogelijke aanpakken van onderzoek. Je voert samen met andere leden zelf onderzoek uit of begeleidt en coördineert externe bureaus daarin.  In de eindfase van een onderzoek ben je nauw betrokken bij het formuleren van de conclusies en aanbevelingen en presenteer je zo nodig ook de uitkomsten van het onderzoek in de raad. Je denkt natuurlijk ook mee over de aanpak en uitvoering van de onderzoeken waar de andere leden van de rekenkamer het voortouw hebben. Daarnaast lever je ook een bijdrage aan informerende rekenkamerbrieven over de begroting en de jaarstukken of andere onderwerpen en participeer je actief in de overleggen van de rekenkamer.    

De rekenkamer is onafhankelijk en bepaalt zelfstandig haar onderzoeksagenda, maar hecht ook aan goede samenwerking met de raad en de ingestelde raadscommissie voor de rekenkamer.  

Jaarlijks worden één à twee grote onderzoeken uitgevoerd naast een paar kleinere. De rekenkamer bestaat uit drie leden (inclusief de voorzitter) en wordt ondersteund door de griffie. Het onderzoeksbudget van de rekenkamer is € 20.000,--.per jaar.

 

Functie-eisen en competenties
Je beschikt over analytische vaardigheden en bent in staat tot een kritische, objectieve en onafhankelijke oordeelsvorming. Je hebt affiniteit met, kennis van en ervaring met het lokaal bestuur en je hebt een brede maatschappelijke belangstelling. Je beschikt over communicatieve vaardigheden waardoor je in staat bent om onderzoeksresultaten op heldere wijze te vertalen. Je bent bekend met het werk en omgeving van een rekenkamer en je hebt aantoonbare kennis en ervaring met beleidsonderzoek en het uitvoeren van beleidsevaluaties. Gelet op de aard van de functie moet je zelfstandig kunnen werken én een teamplayer zijn. Gelet op de al aanwezige expertise in de rekenkamer is kennis en ervaring met financiën, planning en control een pré.

 

Overige aspecten

Je vervult geen functies die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de rekenkamer. Daarnaast beschik je over een onafhankelijke opstelling in het politiek-bestuurlijke krachtenveld. Je kunt je voldoende vrijmaken voor de werkzaamheden van de rekenkamer die soms overdag en soms in de avonduren plaatsvinden.

Je bent bij voorkeur woonachtig in de gemeente Rhenen of een van de omliggende gemeenten binnen de Provincie Utrecht of de regio Food Valley of hebt aantoonbare affiniteit daarmee.Wat biedt de gemeente Rhenen ?
Je wordt benoemd voor een periode van zes jaar, herbenoeming voor één periode behoort tot de mogelijkheden.

De leden van de rekenkamer ontvangen een vaste maandelijkse vergoeding voor hun werkzaamheden, gerelateerd aan de maandelijkse vergoeding van een raadslid.

Daarnaast ontvang je een vergoeding voor de uren in verband met het (doen) verrichten van onderzoek.

Voor eventuele reiskosten in verband met de vergaderingen en/of onderzoek ontvang je een vergoeding voor dienstreizen.

 

Heb je interesse?
Wij ontvangen graag jouw sollicitatiebrief en CV uiterlijk op 2 juli 2023.

Jouw reactie kun je sturen naar griffie@rhenen.nl.

Voor de planning van de kennismakingsgesprekken is het handig als je in jouw brief jouw vakantieperiode vermeld. 

 

Vragen?

Voor vragen kun je terecht bij de voorzitter Bert Lokhorst (bert.lokhorst@rhenen.nl, 06 49 820 420 )  of de ambtelijk secretaris Pieter van der Veer (pieter.van.der.veer@rhenen.nl, 06 49 62 63 44). 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Dienstverband Bepaalde tijd ivm tijdelijk project
Omvang functie Parttime
Gewenste startdatum ntb
Salaris vast bedrag plus vergoeding uren en reiskostenvergoeding
Aantal posities 1
Uren nader te bepalen
Plaats Rhenen
Provincie Utrecht
Land Nederland
Referentienummer 2023/24
Contact
  • Pieter van der Veer, 0317-681681
Gepubliceerd 17-05-2023
Uiterste datum 02-07-2023

Terug naar vacatures